Стандартні фрази польською мовою

 

Урок 5. Стандартні фрази польською мовою

 

Так Так Так
Ні Nie Не
Так будь ласка Так, prosze Так проше
Звичайно Owszem Овшем
Не можна (цього робити) Niewolno Невольно
Не знаю Nie wiem Не вем
Не розумію Nie rozumiem Не розумем
Вибачте, я не розумію по-польськи Przepraszam, nie rozumiem po polsku Пшєпрашам, не розумем по польску
Будь ласка (у відповідь на вибачте) Prosze Проше
Дякуємо Dziekuje, dzieki Дженкуе, дженьки
Як називається це вулиця? Jak sie nazywa ta ulica? Як ще назива та уліца?
Де знаходиться готель Н, музей М Gdzie jest hotel N, muzeum M? Гдзе ест хотел Н, музеум М?
Де знаходиться обмінний пункт? Gdzie jest kantor? Гдзе єст кантор?
Де тут найближчий банкомат? Gdzie jest najblizszy bankomat? Гдзе єст найбліжші банкомат?
Де я можу знайти…. Gdzie moge znalezc… Гдзе моге зналещч …
Лікарня Szpital шпиталь
Ім’я і фамілія

 

Imie, nazwisko ІМЕ, назвиску
Вибачте Przepraszam Пшепрашам
У мене немає грошей Nie mam pieniedzy не мам пенендзи
Коли Ви виїжджаєте?

 

Kiedy pan(i) wyjez’dz’a? кеди пан(і) виєжджа?

 

Я виїжджаю завтра Wyjez’dz’am jutro виєжджами ютро
На вокзалі Na dworcu на дворцу
Де знаходиться зал для очікування? Gdzie jest poczekalnia? гдже єст почєкальня?

 

Як пройти до каси за квитком?

 

Gdzie tu jest kasa biletowa?

 

гдже ту ест каса билетова?

 

Мене звати Микола Mam na imie Nikolaj Мам на име Микола
Незабаром мені виповниться 23 роки Wkro’tce bede mial’(a) dwadzies’cia trzy lata фкрутце бенде м’яв (а) дваджещчя чші Лята
Швидка допомога Pogotowie ratunkowe поготовіть ратункове
Дайте, будь ласка, рушник. Poprosze, о recznik. попрошу про речник
Чи є вільні місця?

 

Czy sa, jeszcze wolne miejsca? чши зі ещче вільна Мєйсце?
Займіть, будь ласка, для мене це місце, я зараз прийду. Prosze, zarezerwowac’ dla mnie to miejsce. Zaraz wracam. проше зарезервовачь для мене то мейсце зараз врацма
Перевірка квитків

 

Prosze, bilety do kontroli. проше квитки до контролі

 

Перевірка паспортів. Kontrola paszportowa. контролю пошпортова
Митний огляд. Kontrola celna контролю цілина
Прошу здати паспорти для оформлення (перевірки). Prosze oddac’ paszporty do kontroli. проше оддачь пашпорт до контролі
Приготуйте ваш багаж для митного огляду.

 

Prosze, przygotowac’ bagaz’e do kontroli celnej. проше пшіготовачь багажі дo контролі цельней

 

Прошу відкрити валізу.

 

 

Prosze, otworzyc’ walizke’ простіше отфожічь валіске

 

 

У мене є кілька подарунків і сувенірів. Маm kilka prezento’w i pamia,tek. мам кілька презентуф і памёнтек
Як ви себе почуваєте? Jak sie, pan(i) czuje? як ще пан (і) Чує?
Я відчуваю себе не дуже добре. Nie czuje, sie, zbyt dobrze. НЕ Чує се збита добже

 

Мені погано. Jest mi niedobrze. єсть ми недобже
Викличте, будь ласка, лікаря

 

Prosze, wezwac’ lekarza. проше везвачь лекажа

 

Я живу на приватній квартирі.

 

 

Mieszkam w mieszkaniu prywatnym. мешкам в мешкання приватним

 

Де ми зустрінемося? Gdzie sie, spotkamy? де ще спотками?
В якому місці? W kto’rym miejscu? ф ктурем мєйсце?
Де чекати тебе?

 

Gdzie mam na ciebie czekac’? гдже мам на тебе чекач?

 

Найкраще ви доїдете на 102-му автобусі.

 

Najlepiej dojedzie pan(i) autobusem numer 102. найлепей доедже пан (і) ayтобусем нумер сто два

 

Сідайте в трамвай № 3.

 

Prosze, wsias’c’ do tramwaju nr 3. прошу всёщчь до трамваю нумер чші
Де знаходиться трамвайна зупинка? Gdzie jest przystanek tramwajowy? гдже ест пшистанек трамваёвий?
Ви повинні вийти на цій зупинці. Pan(i) wysiada tutaj.

 

пан (і) вищяда тутай

 

Ви повинні їхати до кінця.

 

Jedzie pan(i) do kon’ca. едже пан (і) до коньца

 

Де тут найближча стоянка таксі? Gdzie tu jest w pobliz’u posto’j takso’wek? гдже ту єсть фпобліжу постуй таксувек?
Ви вільні? Czy wolny? чши вольні?
Прошу зупинитися.

 

 

Prosze, sie, tu zatrzymac’. проше ще ту зачшімачь

 

 

Зачекайте будь-ласка.

 

Prosze, na mnie zaczekac’. прошу на мнє зачекачь

 

Центр міста. centrum miasta центрум м’єста
Коли буде готово?

 

Kiedy bedzie gotowe? кеди беньдже готова?

 

Просять закривати двері!

 

Prosze, zarnykac’ drzwi! проше замикачь джві

 

Вхід Wejs’cie вейщче
Вхід заборонений Wejs’cie wzbronione вейщче взбронёне
Вихід Wyjs’cie вийщче
відділення поліції posterunek policjl постерунек полицьї
Яка година?

 

Ktora godzina Ктура годжина?

 

Який сьогодні день?

 

Со za dzien’ mamy dzisiaj? цо за джень мами джищай?

 

Яке сьогодні число? Kto’rego dzis’ mamy? ктурего джіщ мами?
Скільки це коштує? Ile to kosztuje? Іле то коштуе?
Правильно. Zgadza sie,. згадза ще
Чи можете ви розміняти мені 100 зл.?

 

Czy moz’e mi pan(i) rozmienic’ 100 zl’otych? чи може ми пан (і) розменічь сто злотих?

 

Це далеко? Czy to daleko? чши то далеко?
Дуже близько. То bardzo blisko. то бардзо блиско
Ви все взяли з собою?

 

Czy wszystko zabralis’cie ze soba,? чши фшістко забраліщче зе собов?
Так. Все. Tak. Wszyscy. так фшиско
Ідіть прямо! Prosze, is’c’ prosto. проше іщчь просто
Ми голодні, можетелі ви продати нам що-небудь їстівне ?.  

Jestes’my gl’odni, czy moz’ecie nam sprzedac’ cos’ do jedzenia?

естеми глодні чи можече нам спшедачь цощ до едзеня?
Привіт (для друзів) Czesc Чещч
Вітаю Witam Вітам
Добрий день (ранок) Dzien dobry Джень добри
Добрий вечір (ніч) Dobry wieczyr Добри вечур
Як поживаєш? Jak sie masz? Як ще маш?
До побачення Do widzenia До видзеня
Бувай Na razie На раже
Всього найкращого Wszystkiego dobrego Вшисткего добрего
Щасливої дороги Szczes’liwej podro’zy щченcьлівей подружи

Схожі записи